Verksamhet

Föreningen förvaltar Gemensamhetsanläggningen Knipared GA:3, vilket innefattar ca 6,5 km asfalterad väg och samt grönområden. Styrelsen har ca ett styrelsemöte per månad samt inspekterar och inventerar föreningens vägnät regelbundet.

Styrelsen policy för hastighetsbegränsande åtgärder återfinns under dokument/blanketter.

Belysningen i området sköts av Trafikkontoret i Göteborg. Det går bra att felanmäla problem med befintlig belysning till dem:
Kundtjänst på telefon 031-365 00 00.

Skicka gärna dina frågor till styrelsen på info@knipared.se eller via kontaktformuläret.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.